Skadestånd vid offentliga kontrakt

2020-02-05 11:40 – 12:25

Workshop

Skadestånd är en risk/möjlighet både enligt och LOU och avtalsrätten. I praktisk workshop får du arbeta med konkreta case kring skadestånd vid offentlig upphandling.