Den digitala stressen

Föredragets upplägg kommer att baseras på följande tre områden, som kortfattat beskrivs nedan:

  • Definition: Vad är digital stress? Vilka är i riskzonen? Risker och konsekvenser.
  • Identifikation: Vanliga signaler och symptom på digital stress.
  • Reduktion: Handfasta råd för hållbara digitala arbetsmiljöer och reduktion av digital stress