Offentlighet och sekretess i praktiken

2020-02-05 13:25 – 14:10

Workshop

Upphandlare måste i allt större omfattning väga begäran om sekretess på anbud mot offentlighetsprincipen och kraven på transparens i upphandlingen. I en praktisk workshop får du under professionell vägledning göra egna avväganden.