Arrangör

Easyfairs
Easyfairs är en del av Artexis Easyfairs Group, ett av Europas ledande mässbolag, som arrangerar 125 evenemang i 16 länder och driver 8 anläggningar i Benelux-länderna och Skandinavien. Artexis Easyfairs har två affärsområden som drivs under två varumärken, Artexis som äger och driver mässanläggningarna Kistamässan och Malmömässan och mässarrangören Easyfairs, som genomför över 50 egna mässor årligen i Sverige. På Easyfairs mässor får du möjligheten att besöka framtiden. Läs mer på: easyfairs.com

Partners

Advokatfirman Lindahl
Lindahl är en av Sveriges ledande advokatbyråer. Klienterna återfinns ofta i kunskapsintensiva branscher. Lindahl har lång erfarenhet av stora och komplicerade upphandlingar och rådgivning kopplad till offentlig sektor. Vi biträder alla slags aktörer och har en omfattande utbildningsverksamhet. Lindahl har både den stora byråns breda kapacitet och juridiska spetskompetenser och gedigna erfarenheter av många olika branscher. Vår raka och tydliga kommunikation, höga kompetens och kommersiella förståelse garanterar en ändamålsenlig rådgivning och ger en god affär för klienten. Läs mer på: lindahl.se

Colligio
Colligio är en ledande konsult och samarbetspartner inom offentlig upphandling. Med över 300 genomförda upphandlingsuppdrag under 2015 har bolaget en position som en av de 10 största upphandlarna för offentlig sektor. Med vår långa erfarenhet och stora kompetens kan man känna trygghet i upphandlingen. Läs mer på: colligio.se

Ekonomistyrningsverket
ESV har kontroll på statens finanser, utvecklar ekonomistyrningen och granskar Sveriges EU-medel. ESV är en central förvaltningsmyndighet under Finansdepartementet, med regeringens och riksdagens uppdrag att se till att svenska myndigheter använder våra offentliga medel så effektivt som möjligt. ESV upphandlar statliga ramavtal för administrativa system och tillhörande tjänster, och tillhandahåller ramavtal för ekonomi-, beslutsstöds-, inköps- och personalsystem, samt för oberoende konsulttjänster. ESV är en av medlemmarna i den europeiska organisationen OPENPEPPOL. Vi är dessutom en av de PEPPOL-myndigheter som har ansvar för avtalsfrågor, informationsspridning och stöd åt företag som önskar bli aktörer i PEPPOL. Läs mer på: esv.se

ERGOFF
Ergoff Miljö AB startades 1995 med fokus på ergonomiska kontorslösningar och arbetar idag rikstäckande. På plats i kundens egen arbetsmiljö förebygger vi arbetsrelaterade problem genom friskvårdsinsatser och ergonomiska lösningar av olika slag. Med unik branschkompetens och personligt engagemang hjälper vi människor att må bra på jobbet och möjliggör samtidigt för företag och organisationer att utvecklas optimalt. Till hands har vi ett ledande sortiment av produkter, tjänster och lösningar inom segmenten ergonomi, kontorsinredning och friskvård. Mycket av det vi erbjuder går också att beställa direkt i vår webshop. Träffa oss på Upphandlingsdagarna så kan vi berätta mer om hur ert företag/organisation också kan MÅ BRA PÅ JOBBET med hjälp av Ergoffs tre koncept RÖRELSE/VARIATION och ÅTERHÄMTNING. Läs mer på: Ergoff.se

FindCourses PRO
FindCourses PRO och utbildning.se är en söktjänst för vidareutbildning där vi samlat närmare 8 000 kurser från cirka 300 olika utbildningsarrangörer. Här finns både kortare och längre utbildningar över hela landet och inom de flesta branscher och områden. Vår målsättning är att alla yrkesverksamma personer via oss enkelt ska kunna söka, hitta och jämföra olika utbildningsalternativ. Vi hjälper utbildningsföretag att marknadsföra sina utbildningar och yrkesverksamma att hitta den utbildning som matchar deras behov. Vår tjänst används idag av de flesta företag i Sverige, inom såväl privat som offentlig sektor. Läs mer på: utbildning.se

IKEA
IKEAs vision är att skapa en bättre vardag för de många människorna. Affärsidén är att erbjuda ett brett sortiment av form- och funktionsriktiga heminrednings- och kontorsmöbler till så låga priser att så många som möjligt har råd att köpa dem. Vi arbetar nu aktivt på IKEA i Sverige att även erbjuda företag och offentlig sektor våra produkter och servicetjänster. På detta sätt kan vi nå mer av de många människorna.
För att kunna erbjuda våra kunder prisvärd kvalitet arbetar vi hårt med att optimera hela vår värdekedja genom att bygga upp långvariga relationer med leverantörer, satsa på automatiserade tillverkningsprocesser och tillverka stora volymer. Vår vision sträcker sig dessutom bortom heminredning. Vi vill skapa en bättre vardag för alla som påverkas av vårt företag. Läs mer på: IKEA.com

Kammarkollegiet
Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet har regeringens uppdrag att ingå ramavtal om varor och tjänster som är avsedda för andra statliga myndigheter. Inom IT och telekom gäller uppdraget hela den offentliga förvaltningen, det vill säga även kommuner och landsting. Enligt förordningen om statlig inköpssamordning ska ramavtal finnas för varor och tjänster som myndigheterna upphandlar ofta, i stor omfattning eller som uppgår till stora värden. Genom att samordna myndigheternas upphandlingar av varor och tjänster bidrar vi till effektiviseringar i form av tidsbesparingar och förmånligare villkor för myndigheterna. Vi sparar därmed pengar åt staten, kommunerna och landstingen. Vi ger stöd och vägledning till avropande myndigheter och leverantörer genom att erbjuda seminarier, webbinarier, nyhetsbrev och möjlighet till personlig kontakt. Läs mer på: avropa.se

Martin & Servera
Martin & Servera är Sveriges ledande restaurang- och storköksspecialist. Vi ser till att skolrestauranger, vårdhem, förskolor och äldreboenden får de varar de behöver för att laga mat till barn, äldre och sjuka. Allt samlat i en leverans – det sparar tid för mottagaren och är bättre för miljön. Hållbarhet och socialt ansvar är viktiga frågor för oss. Därför agerar vi långsiktigt. Det gör vi bland annat genom att se till att de fiskar och skaldjur vi säljer kommer från hållbara bestånd, genom att erbjuda ett brett sortiment av ekologiska produkter och genom att hela tiden arbeta för att öka sortimentet av svenska regionala produkter. Läs mer på: martinservera.se

Postnord
PostNord är den ledande leverantören av kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden. Vi säkerställer också postservicen till privatpersoner och företag i Sverige och Danmark. Genom vår expertis och ett starkt distributionsnät utvecklar vi förutsättningarna för morgondagens kommunikation, e-handel, distribution och logistik i Norden. Koncernen hade 2014 en omsättning på 40 miljarder SEK och 38 000 medarbetare. Moderbolaget är ett svenskt publikt bolag med koncernkontor i Solna. Besök oss gärna på: postnord.com

Silf, investerar i din framtid
Är du redo att ta tempen på den egna organisationens mognad inom inköp och upphandling? Silf tillhandahåller ett fritt verktyg som ger dig en bild av nuläge, börläge och vägen mot uppsatta mål. Silf är Sveriges ledande utbildningsaktör inom inköp, logistik, offentlig upphandling, affärsförhandling och juridik. Kurser och utbildningsprogram knyts samman och ger dig alla de verktyg du behöver för att verka inom inköp i Sverige och på den globala arenan. Läs mer på: silf.se/inkopsmognad

SWEDAC
Swedac är en statlig myndighet som arbetar för att varor och tjänster ska vara säkra och tillförlitliga. Swedac ackrediterar, det vill säga granskar och godkänner, företag som kontrollerar att varor och tjänster håller måttet. En ackreditering av Swedac är en slags kvalitetsstämpel som visar att ett företag har den kompetens som krävs, följer rutiner och arbetar efter metoder enligt en bestämd standard. Swedac gör Sverige till ett tryggt och hållbart land att leva i. Läs mer på swedac.se