Rubrikerna för årets konferens

Rubrikerna presenteras nedan. Mer information om konferensprogrammet för Upphandlingsdagarna 2020 kommer löpande framöver! Håll utkik här på hemsidan.

Juridik med affären i fokus

Få svar på konkreta och praktiska frågor var de legala gränserna går inom offentlig upphandling, hela tiden med fokus på att maximera affären. Passar både för köpare och säljare.

Hållbarhet

De heta frågorna inom hållbarhet kombineras med effektiva metoder för att uppnå målen: livscykelanalys och uppföljning. Fokus på hur du kan arbeta praktiskt med frågorna.

Entreprenad

Entreprenadupphandlingar omsätter hundratals miljarder varje år. Här djupdyker vi i området och belyser obalanser i branschens standarddokument.

Digitalisering

Digitalisering skär genom offentliga inköp och skapar nya möjligheter för automatisering och bättre kontroll. Ta del av goda exempel på hur digitaliseringen kan förbättra er verksamhet.

Affärer

Vill du sälja mer till offentlig sektor? Ta alla tre seminarier och du får ett komplett boot camp för dina affärer med offentlig sektor eller välj enstaka delar för att exempelvis arbeta proaktivt.

Strategiskt inköp - på riktigt

Workshops

Arbeta aktivt med aktuella frågeställningar inom offentlig upphandling: Skapa dialog mellan upphandlare och leverantör, få fart på avtalsuppföljningen och digitalisera upphandlingsprocessen.